Pilgrimsvandring i lokalområdet

Vi går ud i naturen og bevæger os ca. XX km. i det storslåede landskab med åbne hedebakker, tæt skov og udsyn over kysten. Undervejs holder vi nadver i det fri, taler med hinanden om åndelige emner, vandrer en strækning i stilhed. Vi besøger også XX Kirke, hvor vi har en Bibel-meditation. De syv pilgrimsord vil være i fokus for vores samtaler: frihed, langsomhed, stilhed, enkelhed, fællesskab, bekymringsløshed og åndelighed.

På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er vi nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte os mentalt?

Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Sådanne vandringer har jeg gennemført med sogne, højskoler, virksomheder og forskellige faggrupper.

Pilgrimsvandring med børn og unge

Flere års positive erfaringer med pilgrimsvandring som en del af konfirmationsforberedelsen viser, at pilgrimsvandring er et godt pædagogisk værktøj for børn og unge. Det er nødvendigt at give børnene en trospraksis. For vi husker med kroppen: ”Det var sjovt at holde nadver i en to meter høj snedrive”, sådan mindes en dreng sin konfirmationsforberedelse. Vi lærer, mens vi er i bevægelse. Vi lærer, mens vi er i bevægelse. Ordet skal blive kød og tage bolig iblandt os, jfr. Joh 1,14. Derfor har jeg efterhånden udvidet pilgrimstanken for de unge. Mit ønske er at give dem nogle redskaber, en trospraksis, så de ved, hvad man kan GØRE, når man er kristen.

Som underviser, leder eller præst handler det om at være personligt til stede og at turde øse af sin egen livserfaring. Det kan f.eks. være frimodigt at fortælle om afveje og blindgyder i sit eget liv. Autentiske livs- og troshistorier fremmer nærværet. Det er endvidere et ”must” at tale enkelt om det store, således at børnene og de unge gribes af kristendommens budskab og med andre ord forsøge at fortælle bibelhistorie fra føddernes perspektiv – og ikke fra hovedets perspektiv!

Som konsulent har jeg været ude i forskellige sogne og undervist præster og sognemedhjælpere i, hvordan man kan gennemføre undervisningen med pilgrimsvandring som pædagogisk metode. Ligeledes har jeg været inviteret til – sammen med de lokale præster – at gennemføre en pilgrimsvandring med minikonfirmander eller konfirmander i lokalområdet.