Pilgrimsgudstjeneste

- en kirkegang i bogstaveligste forstand

Denne gudstjeneste vil forme sig anderledes end de traditionelle gudstjenester, idet det bliver en kirkegang i bogstaveligste forstand. Vi skal bevæge os! Rundt som på en livsvandring i mini-format. Noget af tiden skal vi gå i stilhed og meditere over vores livsvej.

I Folkekirken er vi blevet vænnet til at sidde passivt på kirkebænken under gudstjenesten. Men for at flytte os mentalt kan det være nødvendigt at flytte sig konkret og fysisk. Evangeliet skal ”have ben at gå på”!

Undervejs gør vi holdt ved forskellige stationer: på kirkegården, ved kirkedøren, ved døbefonten og i alterringen, hvor vi afslutter vores kirkegang med rejsekost i form af nadver.

Denne gudstjeneste kan evt. kombineres med et foredrag eller en efterfølgende vandring i lokalområdet.

 

Kirken i bevægelse
Temagudstjeneste med dans, trommer og Bibeltekster ved Pernille Overø, danser, Mads Bischoff, percussionist og Elisabeth Lidell, pilgrimspræst. Med udgangspunkt i Hærvejen som genetableret pilgrimsrute laver vi et arrangement, der handler om bevægelse, såvel fysisk som mentalt. Arrangementet tager udgangspunkt i nogle af Bibelens mange pilgrimsfortællinger, som bliver udfoldet og fortolket i dans, musik og fortælling.
De tre har arbejdet sammen i mange år, se: www.dansikirken.dk

 

Påske-vandrings-gudstjeneste – en anderledes gudstjeneste i ”den stille uge” mellem Palmesøndag og Påskedag.
Vi bevæger os konkret i og udenfor kirken og lader de bibelske beretninger bevæge os undervejs:
Indtoget i Jerusalem (Math 21,1-9), fodvaskningen (Joh 13,1-17), nadverens indstiftelse (Math 26, 17-30), Langfredags vandring ad ”smertens vej” (Math 27), påskemorgens glæde (Mark 16, 1-8) samt vandringen til Emmaus (Luk 24, 13-35)