Kalender

Midvintermesse og -vandring, Risskov Kirke

d. 21/12-2017

På årets korteste dag, vintersolhverv, torsdag den 21. december kl. 17-21. Vi mødes vi udenfor Sognegården, Solbakken 2, 8240 Risskov. Efter en kort vandring med fakler på kirkegården går vi ind i kirken og forbereder os på julens mysterium. Derefter har vi fællesspisning (vegetarmiddag) og pilgrimssamvær i sognegården. Pris: 100 kr. Tilmelding senest 15.12. til: elisabeth@lidell.dk


Nytårsvandring i Mols Bjerge

d. 30/12-2017

Lørdag den 30. december kl. 13-17 vandrer vi fra Karpenhøj Naturcenter, Dragsmurvej 12, 8420 Knebel via Fuglsø Skov og langs Fuglsø Vig til vores sommerhus. Her får vi varmen med cacao og boller, inden vi går tilbage til Naturcenteret. En rundtur på 8 km. Undervejs tænker vi tilbage på det forgangne år og retter blikket frem med ordene fra Davids Salme 121: Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Med på vejen får vi pilgrimsvelsignelsen for det nye år.


Pilgrimsforedrag: Ud i det indre

d. 17/01-2018

Onsdag den 17. januar kl. 19: Sognets aften i Skovlunde Kirke, Lundebjerggårdsvej 3, 2740 Skovlunde:
 

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

 


Gudstjeneste og pilgrimsforedrag i Hornslet

d. 28/01-2018Søndag den 28. januar kl. 14 er jeg prædikant ved dagens højmesse i Hornslet Kirke, Rodskovvej 2, 8543 Hornslet. Derefter holder jeg foredrag:

Moderne pilgrimsvandring – ud i det indre

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

  


Foredrag: Fordybelse og pilgrimsvandring

d. 29/01-2018

Foredrag i Skanderup Kirkeby, Sognegården, 6640 Lunderskov. Mandag den 29. januar kl. 19.


I dag spørges der ikke kun efter kristendommens intellektuelle og dogmatiske side, men også kristendommens kropslighed, kristendom som erfaring, som noget eksistentielt. Det åndelige liv har fået en renæssance, også blandt mennesker, der ikke kommer i kirken.
 

I den kristne tradition er der gemt 2000 års erfaring af menneskers behov for sammenhæng og mening i tilværelsen. Og vi skal høre nogle bud på, hvordan man kan give troen krop i det nye årtusind., bl.a. ved bøn, meditativ Bibellæsning, åndelig vejledning, retræte og pilgrimsvandring. 

Pilgrimsvandringen er en grundmenneskelig måde at udtrykke sin søgen på for den, der leder efter mål og mening med sin livsvej. Det er som et spændende eventyr at trænge ind i hjertet af det ydre landskab, som har så meget at fortælle om det indre landskab. For en pilgrim begiver sig ikke på vandring for at udføre en præstation, men for at søge livskvalitet og beskæftige sig med sig selv og de eksistentielle grundspørgsmål: Hvor kommer jeg fra? Hvor er jeg på vej hen? Og hvorfor? På den måde får vandringen ligeledes en religiøs dimension: Hvad er min tro?

 


Foredrag: Fire kvinders spirituelle rejse

d. 04/02-2018

Søndag den 4. februar kl. 19 i Brahma Kumaris, Vodroffsvej 9 B, 1900 Frederiksberg C fortæller vi fire kvinder fra hver vores trosretning om vores åndelige CV: Fatima Osborne (islam), Sonja Ohlsson (Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet), Ani Tenzin (Tibetansk Buddhist) og jeg (kristendommen). 


Pilgrimskonference i Tyskland

d. 16/02-2018

I weekenden 16.-18. februar holdes pilgrimskonference i Rheingau-Region, bispedømmet Limburg, Hessen. Jeg holder foredrag over emnet: Gastfreundschaft am Wegesrand - einladende Kirche sein.


Klosterophold med åndelig vejledning

d. 19/02-2018

i Hildegard Abbedi, Rüdesheim am Rhein. 19.-22. februar.


Pilgrimsmesse i Hamborg

d. 23/02-2018

I weekenden den 23.-25. februar, Skt. Jacobi Kirche.


Pilgrimsvandring med konfirmander i √Örhus Stift

d. 01/03-2018

fra Hansted Kirke, Horsens


Foredrag om livets veje

d. 10/03-2018

Foredrag og meditationsvandring på KFUM og KFUKs Landsstævne i Taastrup


Påskepilgrimsvandring med konfirmander

d. 14/03-2018

- samt kirkelige ansatte fra Borum-Lyng og Fårup-Sabro sogne, Århus Stift.


Retrætedag på Endelave

d. 15/03-2018

Velkommen til Bibelmeditation over påskehistorier. Metoden kaldes ”lectio divina” og er en ældgammel måde at læse Bibelen på ”med bønnens blik”, hvor stilhed spiller en vigtig rolle. Det er jeusitternes grundlægger, Ignatius af Loyola (1491-1556), der har inspireret hertil. 12 deltagere i Endelave præstegård og kirke. Tilmelding: elisabeth@lidell.dk


Pilgrimsvandring med konfirmander i √Örhus Stift

d. 18/03-2018

Efter gudstjenesten i Todbjerg Kirke søndag den 18. marts kl. 11 tager jeg med konfirmanderne og deres præst, Vibe Boye Liisbjerg på forårsvandring.


Palmes√łndags-vandring

d. 25/03-2018

Elev kirke, Århus Stift


Påskevandring, Nationalpark Mols Bjerge

d. 02/04-2018


Pilgrimsvandring med konfirmander i √Örhus Stift

d. 04/04-2018

- 50 konfirmander fra Dronningborg Kirke til Gimming Kirke, i samarbejde med sognepræst Dorthe Engelbrecht.


Pilgrimsvandring i Marselisborgskovene

d. 05/04-2018

Vandring med Friluftsholdet fra Diakonhøjskolen i Århus


Foredrag om livets veje

d. 02/05-2018

Hjortshøj sognegård

Moderne pilgrimsvandring – ud i det indre

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?
 
Maritime vandringer p√• √Ür√ł

d. 10/05-2018

 

 

- på min fødeø, Ærø. Vi vandrer på den smukke ø, i "Paradisets Have", bl.a. ad Øhavsstien. Vi spiser og bor på Sømandshjemmet Aggershøj i Marstal. Her mødes vi Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 10. maj kl. 19.30 og slutter søndag den 13.5. kl.16. Der er plads til 20 deltagere. Pris: 2500 kr. i enkeltværelse og 2200 kr. i dobbeltværelse.


Foredrag: Det religi√łse aspekt i det at g√• og vandre

d. 14/05-2018

Folkeuniversitetet, AU, Århus


Foredrag: Det religi√łse aspekt i det at g√• og vandre

d. 06/06-2018

Folkeuniversitetet, AU, Emdrup


Workshop, foredrag og pilgrimsvandring

d. 12/06-2018

På Landskurset for Kirke- og Kulturmedarbejdere, VingstedCenteret holder jeg pilgrimsforedrag, workshop og vandring i Vejle Ådal og på Hærvejen.


Midsommervandring på Hærvejen, 16.-22. juni

d. 16/06-2018

På Hærvejen er der højt til himlen, og undervejs på den 1000-årige pilgrimsrute vil vi besøge gamle kirker, vandre i perioder af stilhed, men vi får også rig mulighed for undervejs at udveksle erfaringer fra vores livsvej. Hver dag vil der være åndelig inspiration og små andagter i det fri. Vi går ca. 20 km. om dagen gennem naturskønne områder med skove, kildevæld, lyngbakker, langs sø og vandløb, gennem byer og landdistrikter.

 

 Vi går fra Rødekro til Jelling. På vandringen lader vi os inspirere af Bibelens mange vejmetaforer. Undervejs går vi skiftevis i stilhed og i samtale ud fra bibelske tekster, ligesom vi lever os ind i de syv pilgrimsord: langsomhed, frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og åndelighed. Det er en forudsætning, at man har prøvet at vandre og ved, at man kan klare at gå ca. 20 km. om dagen, flere dage i træk, ca. syv timer om dagen. Vi følges ad, skiftes til madlavning og overnatter på herberger langs Hærvejen. Min mand, Andreas Blinkenberg er bilgrim og transporterer bagagen. Pris: 3.000 kr. inkl. kost, logi og bagagetransport.


TV-transmission fra Hærvejen

d. 25/06-2018

Mandag den 25. juni vandrer vi på Hærvejen, ledsaget af et TV-hold mhp gudstjenesteudsendelse den 23. september.


Radiotransmission fra pilgrimsgudstjeneste

d. 08/07-2018

Søndag den 8. juli kl. 10 transmitterer DR P1 gudstjeneste og vandring fra Mols Bjerge.


Pilgrimsforedrag i Himmerland

d. 09/07-2018

I forbindelse med KFUM og KFUKs Sommerstævnes voksenlejr på Vesterbølle Efterskole holder jeg foredrag som optakt til lejrens pilgrimsvandring. 


Pilgrims-weekend i Norge

d. 13/09-2018

13.-16. september fra Hana Kirke i Sandnes


Pilgrimsvandring med konfirmander i √Örhus Stift

d. 19/09-2018

Onsdag den 19. september vandrer jeg med konfirmander og deres præst, Lone Buhl Pedersen fra Østbirk Kirke til Den gamle Bro. undervejs hører vi Bibelhistorier, holder nadver  idet fri og taler med hinanden om den kristne tro. 


Pilgrimsvandring i Småland

d. 08/10-2018

8.-12. oktober vandrer vi i de svenske skove, hvor træerne står i flammer. Base er et hus i Småland, et par timers kørsel fra København. Her installerer vi os i fællesrum. Hver morgen tager vi vandrestøvlerne på og går ad skovstier langs søer, hhv. 17, 18, 17 og 10 km. Om aftenen samles vi omkring kakkelovnen og synger, deler tanker og lytter til oplæsning af Astrid Lindgren’s prægtige historier. Kørsel, madlavning og rengøring er fælles projekt. Mandag kl. 17 - fredag kl. 15. Pris: 2400 kr.


Efterårsretræte i Skovhuset, Sdr. Vissing, Gudenådalen

d. 22/10-2018

Vi nyder efterårets farver i de store midtjyske skove. Andagter, Bibelmeditation, åndelig vejledning, stilhed og vandreture i Gudenådalen er byggesten i retræten. Retræte betyder at trække sig tilbage fra hverdagens travle liv for at finde ro og lade stilheden tale til os, inden vi vender tilbage til verden med nyorientering og livsmod. Daglige andagter vil vise vej til at finde ro, stilhed og fordybelse. Retræten er en stille retræte uden mobiltelefon, internet og anden kontakt med omverdenen. I stilheden kommer vi til sans og samling. I stilheden ser, hører, lugter, smager og føler vi bedre. Vi bliver mere opmærksomme og lydhøre. Vi stopper op, mærker os selv, bliver nærværende og kan møde fremtiden mere frimodigt og med større afklaring om mål og prioriteter. 10 deltagere i enkeltværelser. 22.-25. oktober, Gudenådalen. Pris: 2200 kr.


Foredrag: Meditation, kristendom og pilgrimsvandringer

d. 29/10-2018

Foredrag i Skt. Johanneslogen, Holstebro


Stille dage i Sverige

d. 23/11-2018

23.-25. november holder jeg i samarbejde med præsten AnnChristin Roos stille dage med åndelige samtaler for menighederne i Vaestra Ryd og Kungsaengen (Uppsala Stift). Vi bor i Pilgrimshuset udenfor Stockholm og har daglige Bibelmeditationer i Vaestra Ryd smukke middelalderkirke. Om eftermiddagen går vi tur i de store skove og nyder stilheden, fjernt fra alfarvej. Åndelig vejledning tilbydes undervejs. Tema for retræten: Jomfru Maria, kvinderne i Bibelen og feminine Gudsbilleder.


Pilgrimsvandring på Hærvejen med danske og schweiziske præster

d. 23/06-2019

22.-30. juni vandrer jeg sammen med min kollega fra Den reformerte Kirke i Schweiz, pilgrimspræst Michael Schaar med præster fra begge lande. Strækningen er fra Jelling til Viborg, bagagen bliver transporteret. Vandringen er et kursus under Løgumkloster Præstehøjskole.