Herberger langs Hærvejen

Projektet med etablering af herberger langs Hærvejen begyndte som et konkurrenceforslag, som min mand, arkitekt Andreas Blinkenberg indsendte i en idé- og projektkonkurrence udskrevet af Fonden Realdania om udnyttelse af bevaringsværdige bondegårde. Forslaget blev præmieret i oktober 2004. Projektet støttes af Fonden Realdania, der har medfinansieret indretningen af 10 herberger langs Hærvejen. Projektet støttes desuden af Friluftsrådet, amter og kommuner langs Hærvejen samt gennem EU-artikel 33 tilskud.

Et herberg består af et eller flere primitive soverum med køjesenge, et fælles toilet/baderum samt køkken med spiseplads, der etableres i tidligere staldbygninger o.lign. tomme bygninger. Det er et lavpriskoncept, der betyder, at en overnatning koster 80 kr. Etablering af 10-12 indendørs overnatningssteder langs Hærvejsruten er således et væsentlig led i udviklingen af Hærvejen som vandre og pilgrimsrute.

Projektet tager udgangspunkt i en anvendelsesform, der betyder, at de bevaringsværdige bygninger ikke er blevet moderniseret med nye isolerede indervægge, gulve, lofter, termovinduer og installationer, der kræves i tidssvarende ferieboliger. Bygningerne anvendes i sommerperioden: juni, juli og august.

Foreningen Herberger langs Hærvejen er startet som en almennyttig forening i januar 2005 med det formål at administrere etablering og drift af 10-12 herberger langs Hærvejen. Foreningens bestyrelse er sammensat af repræsentanter for de fremtidige brugere af herberger , herunder Dandk Vandrelaug, Cyklistforbundet, to rideforbund og flere pilgrimsforeninger.

Foreningen har indgået aftale med ejerne af 10 ejendomme om at deltage i projektet med indretning af herberger i tidligere staldbygninger. Bygningerne ligger langs Hærvejen på strækningen fra Viborg til Padborg, som er 290 km. De 10 herberger blev indviet den 1. juni 2008. For at benytte dem kræves herbergspas (70 kr.), som kan købes på gårdene.

Sommeren 2010 indvies endnu et herberg, nemlig ved Kongeåen, hvor vi manglede et overnatningssted. Hærvejsbrochure 2012 kan rekvireres (på dansk, tysk og engelsk) ved henvendelse til: lidell@webspeed.dk

Se evt. Statens Kunstfond: http://www.kunst.dk/statens-kunstfond 

http://www.kunst.dk/billedkunst/kunst-i-det-off-rum/haervejen/